szkolenia z pedicure

Szkolenia dla Urzędów Pracy z całej Polski

Podwyższaj swoje kwalifikacje zawodowe razem z nami!

Profesjonalne szkolenia

Nasza Firma istnieje od 2000 roku i jako instytucja szkoleniowa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Nr. 2.26/00031/2010. Organizujemy szkolenia dla Urzędów Pracy z całej Polski. Szkolenia przeprowadzane na zlecenie Urzędów Pracy są organizowane przede wszystkim w celu zwiększenia szans osób w nich uczestniczących na znalezienie pracy, podwyższenie kwalifikacji zawodowych i ich dopasowanie do lokalnego rynku pracy. Szkolenia mogą być refundowane nawet w 100%.

szkolenia kosmetyczne

Nowoczesny masażysta SPA

W tej zakładce znajdują się wszystkie ogólne informacje dotyczące projektu " Nowoczesny Masażysta SPA " nr. POKL.07.04.00-28-002/12-00

szkolenia

Droga w przyszłość

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Droga w przyszłość”, skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 15-64 lata.

szkolenia nauczycieli

Twój czas

Do udziału w projekcie „Twój czas” zapraszamy szczególnie osoby z niskim wykształceniem i będące w trudnej sytuacji życiowej.

Finansowanie szkoleń

Finansowanie szkoleń dotyczy osób, które są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, mają zapewnione miejsce pracy po ukończeniu kursu, lub zdecydują się rozpocząć działalność na własny rachunek, lub pracują i są w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

google logo